Informacja o zmianie Taryfy Opłat i Prowizji bankowych dla Klientów Detalicznych i Instytucjonalnych

czytaj więcej
Lokaty

czytaj więcej
Historia

czytaj więcej


jesteś tutaj: Klienci indywidualni > Lokaty
Depozyty zgromadzone w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Spółdzielczy w Wisznicach oferuje lokaty terminowe oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej na okresy 7, 14, 21 dniowe oraz 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 12-, 24-, 36-, 48-, 60-miesięczne.
  Poniższe oprocentowanie obowiązuje od 01.01.2021r.
 
Lokaty Internetowe "CodziennyZysk"
1-miesięczna (WIBID1M-0,70%) 0,00% nie mniej niż 0,01%
3-miesięczna (WIBID1M-0,25%) 0,00% nie mniej niż 0,01%
6-miesięczna (WIBID1M)             0,00% nie mniej niż 0,01%
 
Lokaty standardowe
 
 
 
 Lp.Rodzaj wkładuwkłady niższe od 20 000 zł
wkłady wyższe od 20 000 zł
    
 1 3-miesięczne

(WIBID1M-0,80%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

(WIBID1M-0,50%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

 2 4-miesięczne

(WIBID1M-0,50%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

(WIBID1M-0,50%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

 3 5-miesięczne

(WIBID1M-0,50%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

(WIBID1M-0,50%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

 4 6-miesięczne

(WIBID1M-0,30%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

(WIBID1M-0,15%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

 5 12-miesięczne

(WIBID1M-0,10%) 0,00%

nie mniej niż 0,01%

(WIBID1M)           0,00%

nie mniej niż 0,01%

6 24-miesięczne

(WIBID1M+0,20%) 0,20%

(WIBID1M+0,30%) 0,30%
 7 36-miesięczne(WIBID1M+0,30%) 0,30%(WIBID1M+0,50%) 0,50%
 8 48-miesięczne(WIBID1M+0,55%) 0,55%(WIBID1M+0,75%) 0,75%
 9 60-miesięczne(WIBID1M+0,75%) 0,75%(WIBID1M+1,00%) 1,00%
 
 
Lokaty niestandardowe
 
1.  Lokata dynamiczna typu "Progresja" 

- środki zgromadzone na rachunku lokaty dynamicznej oprocentowane są progresywnie (wg zmiennej stopy) w wysokości uzależnionej od długości dotrzymania wkładu

- w przypadku likwidacji wkładu przed okresem umownym odsetki nie przysługują wkładcy za ostatni rozpoczęty (niepełny) miesiąc

- w przypadku gdy wkładca po upływie 12-miesięcznego okresu umownego nie zlikwiduje wkładu, kwota wkładu powiększona o odsetki przechodzi na następny okres, na warunkach dotychczasowej umowy


Lp
Czas przetrzymania wkładu
wkłady niższe od 20.000zł
 wkłady wyższe od 20.000zł
 1 1-miesięczne(WIBID1M-1,70%) 0,00%(WIBID1M-1,50%) 0,00%
 2 2-miesięczne(WIBID1M-1,50%) 0,00%(WIBID1M-1,30%) 0,00%
 3 3-miesięczne(WIBID1M-1,30%) 0,00%(WIBID1M-1,10%) 0,00%
 4 4-miesięczne(WIBID1M-1,10%) 0,00%(WIBID1M-0,90%) 0,00%
 5 5-miesięczne(WIBID1M-0,90%) 0,00%(WIBID1M-0,70%) 0,00%
 6 6-miesięczne(WIBID1M-0,70%) 0,00%(WIBID1M-0,50%) 0,00%
 7 7-miesięczne(WIBID1M-0,40%) 0,00%(WIBID1M-0,30%) 0,00%
 8 8-miesięczne(WIBID1M)            0,00%(WIBID1M+0,20%) 0,20%
 9 9-miesięczne(WIBID1M+0,50%) 0,50%(WIBID1M+0,70%) 0,70%
 10 10-miesięczne(WIBID1M+1,00%) 1,00%(WIBID1M+1,20%) 1,20%
 11 11-miesięczne(WIBID1M+1,30%) 1,30%(WIBID1M+1,50%) 1,50%
 12 12-miesięczne(WIBID1M+3,30%) 3,30%(WIBID1M+3,50%) 3,50%

 

2.  Lokata „Systematycznego Oszczędzania"

- wpłaty w zadeklarowanych kwotach (lub wielokrotność tych kwot) w okresach miesięcznych lub kwartalnych

- kapitalizacja odsetek w dniu następnym po upływie okresu umownego

- lokata zlikwidowana w trakcie trwania okresu umownego oprocentowana jest wg stawki procentowej obowiązującej dla wkładów a'vista w dniu likwidacji lokaty

- lokata nie podjęta w dniu następnym po upływie okresu umownego, odnawiana jest na taki sam okres

 LpRodzaj lokaty 
Oprocentowanie
 1 12 miesięcy (WIBID1M+0,50%) 0,50%
 2 24 miesięcy (WIBID1M+0,75%) 0,75%
 3 36 miesięcy (WIBID1M+1,00%) 1,00%
 4 48 miesięcy (WIBID1M+1,25%) 1,25%
 5 60 miesięcy (WIBID1M+1,50%) 1,50%
 
 
*WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - stopa procentowa, jaką banki płacą za środki w depozyt od innych banków;
WIBID 1M - średnia stopa WIBID z miesiąca kalendarzowego poprzedzajacego kwartał, w którym obowiązuje.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBID 1M - 0,00%

Tabela opłat i prowizji - klienci detaliczni (24.83 KB) Tabela opłat i prowizji - klienci detaliczni
Tabela opłat i prowizji - klienci instytucjonalni (24.83 KB) Tabela opłat i prowizji - klienci instytucjonalniZamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
Amron Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej
Związek Banków Polskich Centrum Prawa Bankowego i Informacji  IT Card Narodowy Bank Polski
  Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Związek Banków Spółdzielczych