Informacja o zmianie Taryfy Opłat i Prowizji bankowych dla Klientów Detalicznych i Instytucjonalnych

czytaj więcej
Lokaty

czytaj więcej
Historia

czytaj więcej


jesteś tutaj: Dla rolników > Kredyty


 

I. Kredyty preferencyjne z dofinansowaniem ARiMR

 • Na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR)
 • Inwestycyjne na zakup użytków rolnych (linia Z)
 • Na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02).
Szczegółowe zasady udzielania ww. kredytów: zarzadzenie_prezesa_arimr.pdf (2.26 MB) zarzadzenie_prezesa_arimr.pdf


 

 I. Kredyty inwestycyjne pomostowe


        Kredyty te mogą zostać udzielone osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym gospodarstwo rolne. Przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji prowadzonych z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
        Warunki udzielenia kredytu:
            kwota kredytu: do 100% wartości inwestycji (łącznie z podatkiem VAT);
            termin płatności: nawet do 10 lat;
            oprocentowanie: w zależności od wyboru Kredytobiorcy według stopy stałej lub zmiennej;
            prowizja: 1%

            wymagany udział własny w inwestycji 0%

 

 

 

 

 

II. Kredyty inwestycyjne w rachunku kredytowym


        Kredyty te mogą zostać udzielone osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą w formie przewidzianej przez prawo. Przeznaczone są na zakup środków trwałych do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.
        Warunki udzielenia kredytu:
            kwota kredytu: do 100% wartości inwestycji (łącznie z podatkiem VAT);
            termin płatności: nawet do 15 lat;
            oprocentowanie: według stopy stałej lub zmiennej;
            prowizja: od 1% 

 I. Kredyty na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej.

Kredyty te mogą zostać udzielone osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym gospodarstwo rolne.
Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu: 3000,00zł na 1 ha użytków rolnych na następujące cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, zakup paliwa na cele rolnicze i nasion poplonowych,
 • termin płatności kredytu: do 1 roku
 • oprocentowanie: od 6,5%;
 • prowizja: od 1%;

 

 

II. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym

Kredyty te mogą zostać udzielone osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą w formie przewidzianej przez prawo.
Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu: do 100% kwoty potrzebnej do dofinansowania bieżącej działalności lub zakupu środków obrotowych niezbędnych do produkcji
 • termin płatności: od 3 miesięcy do 5 lat
 • oprocentowanie: według stopy stałej lub zmiennej;
 • prowizja: od 1%.

 

III. Kredyty obrotowe powiązane z rachunkiem bieżącym

 Kredyty te mogą zostać udzielone osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym gospodarstwo rolne. Kredyt działa "w powiązaniu" z rachunkiem bieżącym kredytobiorcy tzn. uruchamia się w chwili, gdy dyspozycje płatnicze Kredytobiorcy nie znajdują pokrycia w środkach zgromadzonych na rachunku bieżacym. Wówczas każdy następna dyspozycja płatnicza powoduje zwiększenie salda kredytu natomiast każdy wpływ na rachunek bieżący Kredytobiorcy powoduje obniżenie salda kredytu. Odsetki naliczane są wyłącznie od kwoty wykorzystanych środków.
Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu: do 100% kwoty potrzebnej do dofinansowania bieżącej działalności gospodarstwa rolnego lub podmiotu gospodarczego;
 • termin płatności: do 5 lat;
 • oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
 • prowizja: od 1%.

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
Amron Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej
Związek Banków Polskich Centrum Prawa Bankowego i Informacji  IT Card Narodowy Bank Polski
  Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Związek Banków Spółdzielczych