Informacja o zmianie Taryfy Opłat i Prowizji bankowych dla Klientów Detalicznych i Instytucjonalnych

czytaj więcej
Lokaty

czytaj więcej
Historia

czytaj więcej


jesteś tutaj: Dla firm > Kredyty


 

 

I. Kredyty obrotowe powiązane z rachunkiem bieżącym                                     

 

Kredyt działa "w powiązaniu" z rachunkiem bieżącym kredytobiorcy tzn. uruchamia się w chwili, gdy dyspozycje płatnicze Kredytobiorcy nie znajdują pokrycia w środkach zgromadzonych na rachunku bieżacym. Wówczas każdy następna dyspozycja płatnicza powoduje zwiększenie salda kredytu natomiast każdy wpływ na rachunek bieżący Kredytobiorcy powoduje obniżenie salda kredytu. Odsetki naliczane są wyłącznie od kwoty wykorzystanych środków.
       

Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu: do 100% kwoty potrzebnej do dofinansowania bieżącej działalności podmiotu gospodarczego;
 • termin płatności: do 5 lat;
 • oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
 • prowizja: od 1%.

 

 

II. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym                                                       

 

Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu: do 100% kwoty potrzebnej do dofinansowania bieżącej działalności lub zakupu środków obrotowych niezbędnych do produkcji,
 • termin płatności: od 3 miesięcy do 5 lat;
 • oprocentowanie: według stopy stałej lub zmiennej;
 • prowizja: od 1%.

  

 

I. Kredyty technologiczne z premią technologiczną Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

 1. zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo

 2. wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

 

Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu: do 100% wartości inwestycji technologicznej;
 • termin płatności: nawet do 15 lat;
 • oprocentowanie:  według zmiennej stopy procentowej;
 •  prowizja: od 1% do 3%;

 

Korzyści wynikające z korzystania z kredytu technologicznego:

 • możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę  bezzwrotnej premii technologicznej z BGK w wysokości do 70% wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej
 • długi okres ważności promesy kredytu technologicznego do 9 miesięcy
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie odsetek i kapitału
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanej inwestycji technologicznej.

 

 

II. Kredyty inwestycyjne w rachunku kredytowym                                               

 

Przeznaczone są na zakup środków trwałych do prowadzenia działalności gospodarczej.


Warunki udzielenia kredytu:

 •   kwota kredytu: do 100% wartości inwestycji (łącznie z podatkiem VAT);
 •   termin płatności: nawet do 15 lat;
 •   oprocentowanie: w zależności od wyboru Kredytobiorcy według stopy stałej lub zmiennej;
 •   prowizja: od 1% 
 

III. Kredyty inwestycyjne pomostowe                                                              


Przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji prowadzonych z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
       

Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu: do 100% wartości inwestycji (łącznie z podatkiem VAT);
 • termin płatności: nawet do 15 lat;
 • oprocentowanie: w zależności od wyboru Kredytobiorcy według stopy stałej lub zmiennej;
 •  prowizja: 1%
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
Amron Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej
Związek Banków Polskich Centrum Prawa Bankowego i Informacji  IT Card Narodowy Bank Polski
  Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Związek Banków Spółdzielczych