Informacja o zmianie Taryfy Opłat i Prowizji bankowych dla Klientów Detalicznych i Instytucjonalnych

czytaj więcej
Lokaty

czytaj więcej
Historia

czytaj więcej


jesteś tutaj: O banku > Historia Banku


Historia Banku Spółdzielczego w Wisznicach rozpoczyna się powołaniem w dniu 18 marca 1928 roku przez 24 mieszkańców miejscowości Horodyszcze Kasy Stefczyka - spółki z odpowiedzialnością oganiczoną w Horodyszczu. Tuż po zorganizowaniu Kasa Stefczyka przystąpiła w charakterze członka do Centralnej Kasy Spółek Rolniczych oraz do Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rolnych w Warszawie. W początkowym okresie swoją działalność Kasa objęła teren obecnej gminy Wisznice oraz wsie: Paszenki, Kudry i Jabłoń z obecnej gminy Jabłoń. W dniu 29 czerwca 1949 roku Walne Zgromadzenie członków Kasy Stefczyka w Horodyszczu, na wniosek Tadeusza Rucińskiego, podjęło uchwałę o zmianie statutu Kasy oraz przeniesieniu jej siedziby do Wisznic. Kolejne Walne Zgromadzenie członków Kasy, któe odbyło się 21 marca 1950 roku zmieniło nazwę Kasy na Gminną Kasę Spółdzielczą w Wisznicach, rozszerzając jej teren działania na ówczesne gminy Opole i Romanów.

W 1954 roku wystąpiły z Gminnej Kasy Spółdzielczej w Wisznicach gminy Opole i Romanów, tworząc własne samodzielne Kasy - późniejsze Banki Spółdzielcze w Podedwórzu i Sosnówce.
Walne Zgromadzenie członków Gminnej Kasy Spółdzielczej w Wisznicach obradujące w dniu 24 czerwca 1956 roku przyjęło nowy statut Spółdzielni oraz nową nazwę - Kasy Spółdzielczej w Wisznicach. W tym okresie, dzięki umożliwieniu kasom spółdzielczym gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek i rozszerzeniu możliwości udzielania kredytów, nastąpił dynamiczny wzrost dochodów Kasy Spółdzielczej w Wisznicach, jej funduszy własnych oraz rozwoju członkostwa.

W wyniku zaistnienia nowych perspektyw rozwojowych, Kasa Spółdzielcza w Wisznicach przystąpiła do budowy włąsnego budynku (obecnej siedziby Banku Spółdzielczego w Wisznicach), który został oddany do użytku 3 grudnia 1965 roku. W tymże roku zmieniono nazwę Kasy Spółdzielczej w Wisznicach na Bank Spółdzielczy w Wisznicach na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 1965 roku.

Nowy okres rozwoju Banku Spółdzielczego w Wisznicach rozpoczyna się z chwilą powołania BGŻ (01.07.1975r.). Od tego czasu BS zwiększył zakres i rozmiary swojej działalności, między innymi, udzielając długoterminowych kredytów inwestycyjnych rolniczych oraz na budownictwo mieszkaniowe. Nastąpił także wzrost zatrudnienia w BS z 7 osób w 1975r. do 21 osób w 1989r.
Zrzeszenie się Banku Spółdzielczego w Wisznicach w 1992r. z Bankiem Unii Gospodarczej SA w Warszawie, którego nasz Bank był współzałożycielem, rozpoczyna okres szczególnie dynamicznego rozwoju BS.

Dostosowując działalność Banku do wymogów gospodarki rynkowej i chcąc sprostać rozwijającej się konkurencji kierownictwo BS w Wisznicach, przy współudziale Rady Nadzorczej, której prezydium stanowili: Zbigniew Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marian Czeczot - Zastępca Przewodniczącego i Stanisław Szubiński - Sekretarz Rady, dokonało reorganizacji Banku i jego komputeryzacji. Przy pomocy Centrum Kształcenia BUG SA w Warszawie oraz amerykańskiej fundacji ACDI dokonano przeszkolenia wszystkich pracowników BS w formie studiów podyplomowych, kursów i innych form nauczania pozaszkolnego. W tym czasie większość pracowników BS w Wisznicach skorzystała z organizowanych przez BUG SA szkoleniowych wyjazdach zagranicznych.

W 1994 roku opracowano plan rozwoju banku, w wersji krótko i długoterminowej. W efekcie tych działań Bank Spółdzielczy w Wisznicach całkowicie zmienił swój wizerunek, stając się lokalnie ważną ponadgminną instytucją finansową.
Z dniem 1 stycznia 2001 roku Bank Spółdzielczy w Wisznicach przyłączył dwa sąsiednie Banki Spółdzielcze z byłej struktury LBR SA tj. BS w Podedwórzu i Sosnówce. Aktualnie BS posiada cztery placówki świadczące usługi. Są to Oddziały w Wisznicach, Podedwórzu i Sosnówce oraz Filia w Jabłoniu.

Od 2002 roku BS w Wisznicach zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie i bezpośrednio współpracuje z jego Oddziałem Regionalnym w Warszawie.

Zgodnie z planem strategicznym rozwoju Banku, opracowanym na lata 2004-2010, zamierzamy utrzymać podmiotowość prawną naszego Banku i uzyskać wymagany ustawowo poziom funduszy własnych odpowiadający równowartości 1 mln EURO już w 2007-2008 roku (wymagane 2010).
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
Amron Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej
Związek Banków Polskich Centrum Prawa Bankowego i Informacji  IT Card Narodowy Bank Polski
  Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Związek Banków Spółdzielczych